Integritetspolicy

Integritetspolicy för e-handel

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder vår e-handelsplattform och relaterade tjänster. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att vara transparenta om hur vi hanterar din information.

1. Insamling av personlig information

Vi samlar in olika typer av personlig information när du interagerar med vår e-handelsplattform, inklusive men inte begränsat till namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter. Vi samlar även in information om dina köp och dina preferenser för att kunna förbättra din upplevelse.

2. Användning av personlig information

Vi använder den insamlade informationen för att behandla dina beställningar, hantera ditt konto, kommunicera med dig och förbättra våra tjänster. Vi kan även använda informationen för marknadsföringsändamål, men endast om du har gett ditt samtycke.

3. Delning av personlig information

Vi delar endast din personliga information med tredje parter i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster, såsom betalningsleverantörer och leveranspartners. Vi säljer inte eller hyr ut din information till andra företag för marknadsföringsändamål.

4. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, ändring, förlust eller missbruk. Vi använder säkerhetstekniker och krypteringsmetoder för att säkerställa att din information är säker.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av din personliga information. Du har även rätt att begära radering av din information och att begränsa eller invända mot vår användning av den. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår integritetspolicy.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i lagstiftning eller våra affärspraxis. Vi uppmanar dig att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om hur vi hanterar din information.

Genom att använda vår e-handelsplattform samtycker du till att din personliga information behandlas enligt denna integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 2024-02-15